AKTUALIZACJA KOMUNIKATU! Dot. Zgromadzenia publicznego – strajku rolników w dniu 20.03.2024 r.
Dzięki rozmowom pomiędzy Burmistrzem Biskupca a Przewodniczącym Zgromadzenia ustalono, że:
– jutro (20.03) strajk rozpocznie się o godz. 10:00 i potrwa do godz. 16:00, przebiegać on będzie w sposób kulturalny z zachowaniem wszystkich norm społecznych;
– na bieżąco przepuszczane będą na trasie strajku wszystkie służby ratownicze, transport publiczny, mleczarki, przewóz żywych zwierząt;
– organizatorzy będą zobowiązani informować Burmistrza Biskupca o każdym wznowieniu strajku z przynajmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem;
– strajk nie będzie prowadzony w okresie Świąt Wielkanocnych tj. od Wielkiego Czwartku (włącznie) do Poniedziałku Wielkanocnego (włącznie);
– nie zostanie uszkodzona infrastruktura terenu w okolicy strajku;
Zgromadzenie zgłoszone zostało na 30 dni. Nie jest to jednoznaczne z tym, iż Rolnicy będą protestować każdego dnia. Na dzień dzisiejszy wiemy jedynie o jutrzejszym strajku tj. 20.03.2024 r.

—————————————————————————————————————————————————————————————–

Od 20 marca na terenie Gminy Biskupiec planowane jest zgromadzenie publiczne w związku z akcją protestacyjną rolników, które może trwać 30 dni.

W godzinach 07:.00-19:00 blokowane będą dwa ronda (DK57): w kierunku Olsztyna, a następnie w kierunku Szczytna i Mrągowa. Protestujący zamierzają przepuszczać samochody z wyznaczoną częstotliwością. RUCH BĘDZIE BARDZO UTRUDNIONY. Policja wyznaczy objazdy.