Gmina Biskupiec otrzymała środki na realizację kolejnego zadania. 

Otrzymaliśmy 25 tys. zł od Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, na realizację zadania pn.”Wzrost atrakcyjności turystycznej i poprawa warunków życia mieszkańców wsi Najdymowo”. Dofinansowanie w ramach konkursu „AKTYWNA WIEŚ WARMII, MAZUR I POWIŚLA”. Zadanie polega na utworzeniu miejsca odpoczynku, spotkań mieszkańców miejscowości Najdymowo oraz miejsca do wspólnej integracji i aktywizacji w celu poprawy warunków życia mieszkańców. Zakres zadania polega na zagospodarowaniu dz. 335 obręb Najdymowo poprzez niwelację terenu, stworzenia boiska do siatkówki i boiska do piłki nożnej, zagospodarowaniu miejsca rekreacji poprzez montaż ławek, lamp solarnych. W trosce o estetykę i środowisko, mieszkańcy chcą także postawić kosze na śmieci oraz nasadzić drzewa owocowe kolumnowe typu (jabłoń, gruszy, moreli, czereśnie) oraz zamontować domki dla owadów, budki dla ptaków. Planowana całkowita wartość zadania 50 0000,00 zł.