Technikum Zespołu Szkół w Biskupcu zostało trzecim najlepszym technikum w województwie warmińsko-mazurskim w Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2024. 

Miesięcznik „Perspektywy” po raz 26. przygotował Ogólnopolski Ranking Liceów i Techników. Ranking oparty jest wyłącznie na obiektywnych i mierzalnych danych pochodzących ze źródeł zewnętrznych (baza SIO, dane dotyczące wyników egzaminu maturalnego z OKE, dane z komitetów głównych olimpiad przedmiotowych). Technika zostały ocenione za pomocą czterech kryteriów. Były to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych oraz wyniki egzaminu zawodowego.

Biskupiecka placówka zajęła 3 miejsce w województwie warmińsko-mazurskim, co dało jej 116. miejsce w rankingu ogólnopolskim. Komisja oceniała 1431 liceów ogólnokształcących i 1231 techników z całego kraju.

Serdecznie gratulujemy!

Link do artykułu: LINK