Sprzedaż bezpośrednia produktów rolnych w wyznaczonym miejscu bez opłat.

W związku z wejściem w życie dnia 1 stycznia 2022 r. ustawy o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników produktami rolnymi lub spożywczymi, runem leśnym, dziczyzną, a także produktami przetworzonymi z przeznaczeniem do spożycia (zgodnie z zasadami określonymi w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej), Rada Miejska w Biskupcu podjęła stosowną uchwałę. Miejsce do prowadzenia tego rodzaju handlu wyznaczono na terenie Amfiteatru Miejskiego przy al. Niepodległości 6 w Biskupcu. Zasady handlu przez rolników i ich domowników określa uchwała Rady Miejskiej. Handel w wyznaczonym miejscu bez pobierania opłaty targowej odbywa się w piątki i w soboty od godziny 8.00 do godziny 16.00. Rolnicy oraz ich domownicy powinni posiadać dokument potwierdzający posiadanie gospodarstwa rolnego.