12 stycznia Burmistrz Biskupca ponownie spotka się z lokalnymi przedsiębiorcami. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych. 

W środę 12 stycznia o godz. 16 w Biskupieckim Domu Kultury odbędzie się kolejne spotkanie Burmistrza Biskupca Kamila Kozłowskiego z biskupieckimi przedsiębiorcami. W programie zaplanowano m.in. szkolenie „Polski Ład CIT/PIT/VAT 2022r.”, które poprowadzi Marcin Górski. Na szkoleniu poruszonych zostanie wiele kwestii istotnych dla przedsiębiorców, m.in.:

 • zasady rozliczania wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne,
 • opodatkowania przedsiębiorców, ulgi i zachęty inwestycyjne,
 • zmiany w zakresie skali podatkowej,
 • odliczenia składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz zmiany w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego,
 • ulgi dla klasy średniej,
 • zmiany w zakresie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz karty podatkowej,
 • zmiany w zakresie wykorzystywania samochodów służbowych do celów prywatnych czy leasingu,
 • podatek minimalny, ulgi i zwolnienia,
 • CIT Estoński,
 • ograniczenia w zakresie obrotu gotówkowego między przedsiębiorcami oraz w relacjach z konsumentami,
 • amortyzacja budynków oraz lokali mieszkalnych.

Marcin Górski – adwokat, doradca podatkowy, partner w spółce adwokackiej oraz spółce doradztwa podatkowego.  Pracował w polskich oraz międzynarodowych firmach doradczych. W ramach swojej praktyki doradzał Klientom z punktu widzenia podatkowego i prawnego w skomplikowanych transakcjach gospodarczych (restrukturyzacja prowadzonej działalności gospodarczej) oraz reprezentował Klientów w sporach z organami podatkowymi. Przeprowadzał audyty podatkowe oraz sporządzał dokumentacje transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego oraz doświadczony wykładowca.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!