Szkoła Podstawowa nr 3 w Biskupcu ubiega się o Krajowy Certyfikat “Szkoła Promująca Zdrowie”.

Trójka uczestniczy w sieci szkół promujących zdrowie od 1996 roku. W 2003 r., 2007 r., 2010 r., 2016 r. – nadano placówce Wojewódzki Certyfikat “Szkoła Promująca Zdrowie”, a w 2011 r. i 2016 r. – Krajowy Certyfikat “Szkoła Promująca Zdrowie”.
W 2022 roku szkoła podjęła decyzję o przeprowadzeniu autoewaluacji. Jej celem jest sprawdzanie, w jakim stopniu placówka osiąga cele określone w polskiej koncepcji SzPZ oraz w sieci Szkoły dla Zdrowia w Europie, której Polska jest członkiem. Uzyskane w wyniku autoewaluacji dane stanowią podstawę do refleksji i planowania dalszych działań dla rozwoju SzPZ.
Przeprowadzenie autoewaluacji umożliwia podjęcie starań o uzyskanie Krajowego Certyfikatu “Szkoła Promująca Zdrowie”, który jest nadawany przez Ministra Edukacji Narodowej.
16 maja odbyła się publiczna prezentacja wyników autoewaluacji, w której wzięli udział przedstawiciele społeczności szkolnej i zaproszeni goście.
Po przedstawieniu wyników w jakim stopniu szkoła osiągnęła cztery standardy SzPZ i jakie są dotychczasowe efekty działań szkoły w odniesieniu do uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły, Pani Anna Zdaniukiewicz – wojewódzki koordynator SzPZ, udzieliła pozytywnej rekomendacji do ubiegania się o Krajowy Certyfikat “Szkoła Promująca Zdrowie”.