KGW w Borkach Wielkich zrealizowało projekt pn. “Wzmocnienie obszarów wiejskich – zakup sprzętu i wyposażenia na cele statutowe KGW.” 

Koło Gospodyń Wiejskich w Borkach Wielkich zrealizowało projekt “Wzmocnienie obszarów wiejskich – zakup sprzętu i wyposażenia na cele statutowe KGW w Borkach Wielkich”, który został dofinansowany w konkursie grantowym „Gospodynie do dzieła” – III edycja.
W ramach realizacji projektu odbyły się warsztaty z zakresu pieczenia sękaczy, swojskich chlebów oraz tłoczenia olejów z nasion. To była smakowita uczta! Gratulujemy pomysłu i organizacji.