W ramach realizacji programu SKO w SP3 zorganizowano konkurs plastyczny.

W ramach programu SKO uczniowie gromadzą oszczędności na specjalnych rachunkach bankowych. Podejmowane w szkole działania sprzyjają kształtowaniu postaw przedsiębiorczości, nawyku oszczędzania i racjonalnego zarządzania własnym, nawet najmniejszym budżetem. Podczas realizacji programu zorganizowano szkolny konkurs plastyczny „W naszej szkole oszczędza się od najmłodszych lat…”. W konkursie brało udział 68 uczniów w dwóch kategoriach.

WYNIKI
Kategoria I klasy 1-3
I miejsce- Anna Grande klasa 1a
II miejsce- Wiktoria Kurpiewska klasa 1b
III miejsce: Maciej Dominiak i Adam Pawłowski klasa 3a
Wyróżnienia:
Sandra Wijatkowska klasa 2b
Franciszek Bernacki klasa 2a
Lena Kowalska klasa 3b
Nagroda za udział w konkursie dla całej klasy 1a.

Kategoria II klasy 4-7
I miejsce- Dominika Przybylska klasa 5a
II miejsce- Wiktoria Kowalczyk klasa 4b
III miejsce- Weronika Kunka klasa 5a i Tomasz Zalewski klasa 4b
Wyróżnienie- Jakub Waszkiewicz klasa 7c
Opiekunki SKO: Pani Danuta Leszek-Grabowska i Pani Danuta Frątczak.