Sejmik Miast Warmińskich to nowa inicjatywa w województwie warmińsko-mazurskim.

21 października na zamku biskupów warmińskich w Lidzbarku Warmińskim, 12 przedstawicieli miast warmińskich podpisało list intencyjny. Głównym przesłaniem podpisanego dokumentu było podjęcie pierwszego kroku do utworzenia Sejmiku Miast Warmińskich.
Wspólnym celem działań będzie to, aby Warmia stała się rozpoznawalnym znakiem towarowym na mapie turystycznej Polski. Włodarze podpisując list intencyjny wyrazili nadzieję, że będzie on początkiem wspólnych działań, wymiany doświadczeń i dobrych praktyk. W spotkaniu uczestniczył Zastępca Burmistrza Biskupca Zbigniew Szal oraz przedstawiciele samorządów: Burmistrz Barczewa Andrzej Maciejewski, Burmistrz Bisztynka Marek Dominiak, Zastępca Burmistrza Braniewa Anna Kapusta, Burmistrz Dobrego Miasta Jarosław Kowalski, Zastępca Burmistrza Jezioran Władysław Daliga, Prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz, Burmistrz Ornety Ireneusz Popiel, Burmistrz Pieniężna Kazimierz Kiejdo i Burmistrz Reszla Marek Janiszewski.

Lidzbark warmiński