Prace budowlane na ścieżce rowerowej z Biskupca do Szczytna zbliżają się ku końcowi. 

Gmina Biskupiec realizuje przedsięwzięcie polegające na budowie malowniczej ścieżki rowerowej z Biskupca do Szczytna. Prace na blisko 12-kilometrowym odcinku ścieżki powoli zbliżają się ku końcowi. Przypominamy, że na ścieżce rowerowej znajdziemy wiele atrakcji, m.in.: miejsca postojowe, stacje naprawcze dla rowerów oraz punkty widokowe i tablice edukacyjne. Biskupiecki odcinek połączy się z inwestycją zrealizowaną w gminach Dźwierzuty i Szczytno, a cała trasa malowniczej ścieżki rowerowej będzie liczyła ponad 40 km.

Projekt dofinansowano z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Ochrona różnorodności biologicznej. Łączna wartość projektu to ponad 12 mln 400 tys. zł. Pozyskane dofinansowanie wynosi ponad 10 mln 300 tys. zł.