Rozporządzenie dotyczące zasad utrzymywania drobiu na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Rozporządzenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego