Zapraszamy do udziału w Międzynarodowym Konkursie o Mikołaju Koperniku i jego odkryciach.

Celem konkursu jest upamiętnienie 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika, która przypada w lutym 2023 roku oraz upowszechnienia na świecie dorobku Wielkiego Astronoma. Konkurs jest jednoetapowy i ma charakter międzynarodowy. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. Konkurs dotyczy prac wykonanych z wykorzystaniem technik cyfrowych, m.in.: filmu, grafiki, animacji, prezentacji upamiętniających dokonania Mikołaja Kopernika. Prace należy przygotować w języku angielskim lub włoskim. Konkurs skierowany jest do uczestników w podziale na dwie grupy wiekowe: 8-12 lat i 13-17 lat.

Organizatorami konkursu są: Międzynarodowe Stowarzyszenie Miast Cittaslow, Polska Krajowa Sieć Miast Cittaslow oraz Województwo Warmińsko-Mazurskie.

Prace należy nadesłać do dnia 30.04.2023 r. na adres: info@cittaslow.net
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 23.06.2023r.
Uroczyste ogłoszenie zwycięzców konkursu wraz z prezentacją nagrodzonych prac odbędzie się podczas Zgromadzenia Ogólnego Międzynarodowego Stowarzyszenia Miast Cittaslow w Polesine Zibello/Parma (Włochy) w dniu 24.06.2023r.
Organizatorzy przewidują następujące nagrody w konkursie:
a) za zajęcie I,II oraz III miejsca w obu kategoriach wiekowych – nagroda rzeczowa w postaci lunety obserwacyjnej;
b) organizatorzy zastrzegają sobie możliwość przyznania w konkursie dodatkowych wyróżnień w postaci nagród rzeczowych.