Rodzina zastępcza z Biskupca otrzymała statuetkę Diament dobroci i serca.

Podczas VII Warmińsko-Mazurskiej Konferencji z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego statuetkę Diament dobroci i serca otrzymali opiekunowie z Biskupca Katarzyna Lamperska-Fudala i Adam Fudala. Nagrodę wręczyli Pani Jolanta Piotrowska Członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego wraz z Panią Katarzyną Koplińską Dyrektorem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Nasi bohaterowie prowadzą rodzinny dom dziecka, w którym obecnie przebywa 9 podopiecznych. Swoją misję oraz chęć pomocy dzieciom umieszczonym w pieczy rozpoczęli w 2019 r. od pełnienia funkcji rodziny niezawodowej. Pani Katarzyna i Pan Adam sukcesywnie przyjmowali pod swoją opiekę nowych wychowanków, dlatego też z dniem 01.04.2020 r. przekwalifikowali się i prowadzą wspólnie rodzinny dom dziecka. Jako młodzi stażem opiekunowie zastępczy prezentują pełne zaangażowanie w sprawy dzieci, skupiają się nie tylko na zadaniach, do których obliguje ich ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ale też swoją postawą i podejściem do wychowanków umożliwiają im wzrastanie w cieple domowego ogniska. Organizują również opiekę nad małoletnimi, gdzie proces wychowawczy opiera się na towarzyszeniu dziecku, a także bliskiej relacji uwarunkowanej wzajemnym zaufaniem i akceptacją. Państwo Fudala pielęgnują wspólne spędzanie czasu rodziny, celebrują spożywanie wspólnych posiłków, kultywują tradycję czytelnictwa, współpracują z bliskimi dzieci oraz instytucjami, poszerzają swoje kwalifikacje, które pomagają właściwie zaspokajać potrzeby poszczególnych małoletnich. Bohaterowie z naszego miasta są wspólnie z innymi opiekunami zastępczymi „twarzami” prowadzonej kampanii społecznej promującej ideę rodzicielstwa zastępczego pn.: „Rodzina zastępcza – profesja z misją”. Serdecznie gratulujemy naszym wspaniałym mieszkańcom!

źródło fot. PCPR Olsztyn