Celem kampanii „Już jesteś?” jest zwiększenie świadomości oraz wzmocnienie społecznego dyskursu na temat wsparcia i rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej, a także utworzenie społeczeństwa, które świadomie zapewni wsparcie i opiekę dzieciom, aby mogły rosnąć w bezpiecznym i kochającym środowisku.

W powiecie olsztyńskim zdarza się, że dzieci z różnych powodów nie mogą wychowywać się w rodzinie biologicznej. Szansą na bezpieczne rodzicielstwo jest rodzina zastępcza. Dlatego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie prowadzi kampanię społeczną ,,Rodzina zastępcza – profesja z misją”.

Osoby zainteresowane rodzicielstwem zastępczym mogą zgłaszać się do siedziby PCPR w Olsztynie, mieszczącej się przy ul. Bałtyckiej 65. Szczegółowe informacje na temat tworzenia rodzin zastępczych można uzyskać:

pod nr telefonu: 89 544 38 00
na stronie: www.pcpr-powiatolsztynski.pl
lub pisząc e-mail na adres: pcpr@powiat-olsztynski.pl

Zachęcamy również do zapoznania się z przygotowanymi materiałami promocyjno-informacyjnymi dot. rodzicielstwa zastępczego.

ULOTKA INFORMACYJNA