Gmina Biskupiec otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju na remont kolejnych ulic w Biskupcu. 

Umowę 24 kwietnia z wykonawcami podpisał Burmistrz Biskupca Kamil Kozłowski w obecności Radnych Rady Miejskiej w Biskupcu: Krzysztofa Cieślaka i Andrzeja Staszaka.

Zadanie pn.: „Remont drogi ul. Szczerbiec nr 167574N oraz budowa i przebudowa infrastruktury technicznej w obrębie 5 miasta Biskupiec”. W ramach prac wymieniona zostanie nawierzchnia drogi i chodników ul. Szczerbiec. Zakres prac obejmuje również budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej, budowę kanału technologicznego wraz z przebudową zjazdów oraz zagospodarowanie zielenią w obrębie pasa drogowego, wprowadzenie stałej organizacji ruchu, a także budowę kanału technologicznego i montaż tablicy informacyjnej. Całkowita wartość zadania: 3 505 000,00 zł.

„Budowa dróg w ciągu ulic: Bursztynowa nr 167539N oraz Brzozowa nr 167540N w Biskupcu”. W ramach prac ulice Bursztynowa i Brzozowa zyskają nową nawierzchnię drogi i chodników. Zakres prac obejmuje również budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej, budowę kanału technologicznego wraz z budową zjazdów oraz zagospodarowanie zielenią w obrębie pasa drogowego, roboty w zakresie instalacji oświetlenia, wprowadzenie stałej organizacji ruchu, a także budowę kanału technologicznego i montaż tablicy informacyjnej. Całkowita wartość zadania: 4 500 000,00 zł.

„Budowa drogi w ciągu ulicy: Lipowej nr 161538N w Biskupcu”. Dofinansowanie obejmuje m.in.: roboty budowlane – drogowe poprzez budowę nawierzchni drogi i chodników ul. Lipowej. Zakres prac obejmuje również budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej, budowę kanału technologicznego wraz z budową zjazdów oraz zagospodarowanie zielenią w obrębie pasa drogowego, roboty w zakresie instalacji oświetlenia, wprowadzenie stałej organizacji ruchu, a także budowę kanału technologicznego i montaż tablicy informacyjnej. Całkowita wartość zadania: 2 630 000,00 zł.

Remont ul. Szczerbiec będzie wykonywała firma Waldemar Komsta – Usługi brukarskie i budowalne z Bisztynka, a prace rozpoczną się na przełomie lipca i sierpnia. Natomiast remontem ulic: Bursztynowa, Brzozowa i Lipowa zajmie się firma „BRUKAN” Andrzej Bajno z Mrągowa, a prace ruszą już pod koniec kwietnia.

rządowy