Gmina Biskupiec otrzymała dofinansowanie na remont hali sportowej na terenie byłej jednostki wojskowej.

6 września Gmina Biskupiec podpisała umowę o dofinansowanie modernizacji hali sportowej na terenie byłej jednostki wojskowej. W ramach zadnia zaplanowano m.in.: wymianę oświetlenia na energooszczędne typu LED wraz z montażem siatki ochronnej i uchwytami montażowymi, remont komina i wymianę obróbki blacharskiej. Dodatkowo zakupione zostaną nowe piłki: do gry w piłkę nożną, siatkową i do gry w kosza. Wartość zadania to ok. 80 tys. zł. Środki pochodzą z konkursu organizowanego przez Urząd Marszałkowski pn.: „Małe granty na infrastrukturę sportową w województwie warmińsko-mazurskim w 2021 r.”

Burmistrz Biskupca i Marcin Kuchciński