W przyszłym tygodniu rozpoczną się prace związane z remontem odcinka drogi Śmiała – Okrzei.

Prace zostaną podzielone na kilka etapów. Prosimy o cierpliwość i dostosowywanie się do komunikatów.