PUE ZUS – obowiązek założenia profilu dla płatników składek.

Zgodnie z art. 15 ustawy z 24.6.2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r., poz. 1621) płatnicy składek, którzy nie posiadają profilu informacyjnego obowiązani są do założenia tego profilu w terminie do 30.12.2022 r. Obecnie obowiązek posiadania profilu na PUE ZUS mają płatnicy rozliczający składki za więcej niż 5 osób. Po zmianach obowiązek ten dotyczy wszystkich przedsiębiorców – także właścicieli małych firm, czyli zatrudniających do 5 pracowników oraz tych, którzy płacą składki tylko za siebie.

Płatnicy składek, którzy nie mają profilu na PUE ZUS, a nie założą konta do 30.12.2022 r. muszą wiedzieć, że ZUS sam założy im taki profil w terminie do 31.1.2023 r. Tak wynika z art. 15 ust. 2 ww. ustawy. Zgodnie z tym przepisem ZUS zakłada profil informacyjny PUE ZUS płatnikom składek nieposiadającym tego profilu, na kontach których na dzień 31.12.2022 r. prowadzone są rozliczenia z tytułu składek.

Z czego mogą korzystać przedsiębiorcy na PUE ZUS
PUE ZUS umożliwia załatwienie większości spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi w dowolnym miejscu i czasie. Przedsiębiorcy mogą składać wnioski do ZUS i korzystać z bezpłatnej aplikacji ePłatnik przeznaczonej do obsługi dokumentów ubezpieczeniowych. Mogą też kontrolować stan swoich rozliczeń z ZUS, mają dostęp do zwolnień lekarskich swoich pracowników, mogą samodzielnie tworzyć elektroniczne dokumenty z danymi z ZUS i przekazywać je do innych instytucji (np. banku lub urzędu).

pue zus