„Mój Biskupiec” Bogumiła Bogucka, rok wydania: 2018
Autorka, prowadząca od lat księgarnię w Biskupcu, opowiada o swoim mieście, jego miejscu w historii, dawnych i obecnych mieszkańcach, ich osiągnięciach i życiu codziennym.

mój Biskupiec

„Nasz Biskupiec” Bogumiła Bogucka, rok wydania: 2021
Bogumiła Bogucka zebrała w niej swoje wspomnienia, ale też wiele ciekawych nazwisk, osobowości, wydarzeń, ciekawostek z życia miasta. Nie brakuje tam anegdot, opowieści autorki o Biskupcu i jego okolicach. Książka „Nasz Biskupiec” jest znakomitym uzupełnieniem dobrze przyjętej przez Czytelników książki „Mój Biskupiec”.

nasz Biskupiec

„Działania wojenne w rejonie Biskupca w sierpniu 1914 roku” Tomasz Marcin Duchnowski, rok wydania: 2018
„Przedstawieniem walk w południowo-wschodniej części Warmii na początku I wojny światowej zajmowali się liczni historycy niemieccy i rosyjscy, ale niewielu badaczy polskich. Wydarzenia te miały doniosłe znaczenie dla dalszego przebiegu działań frontowych i nie znalazły dotychczas w polskiej historiografii stosownego odzwierciedlenia. Dlatego z uznaniem trzeba odnotować podjęcie tegoż naukowego wyzwania przez Tomasz Marcina Duchnowskiego. […] Autorowi udało się połączyć ze sobą dwa niezwykle ważne elementy – naukową rzetelność i przystępny dla odbiorcy opis wydarzeń. Poruszane w dziele zagadnienia dotyczą kroków podjętych przez stronę niemiecką i rosyjską na terenie Prus Wschodnich przed wybuchem I wojny światowej, charakterystyki wojskowo-geograficznej rejonu głównych walk na terenie Warmii i przebiegu działań wojennych w sierpniu 1914 roku oraz ukazują straty poniesione przez obie strony. […] Dużo miejsca w swym opracowaniu dr Duchnowski poświęcił problemom towarzyszącym funkcjonowaniu armii. Zaliczył do nich przede wszystkim stosunek społeczeństw przeciwstawnych stron do wojska i rozwoju organizacyjnego jednostek wojskowych, problemy kwaterunkowe, potencjał ludzki i wynikające z niego możliwości mobilizacyjne oraz niedostatki w uzbrojeniu i wyposażeniu żołnierzy. Wyeksponował zaangażowanie i determinację żołnierską oraz wkład w wysiłek zbrojny. […] Opracowanie wyróżnia się wartościami poznawczymi, wzbogaca również naszą wiedzę o ważnych i kontrowersyjnych problemach XX wieku, w tym łączących się z dziejami narodu polskiego”.

prof. dr hab. Józef Smoliński

działania wojenne

„Żołnierze z lat 1813-1918 upamiętnieni na tablicach i pomnikach poległych z południowo-wschodniej Warmii (Biskupiec-Reszel-Bisztynek-Jeziorany)” Tomasz Marcin Duchnowski, rok wydania: 2021
„Książka Tomasza M. Duchnowskiego to wartościowe opracowanie posuwające zdecydowanie naprzód nie tylko naszą wiedzę o sposobach upamiętnienia poległych żołnierzy, ale także o dziejach Warmii i jej mieszkańcach, pokazanych na szerokim europejskim tle, oraz o toczonych tutaj wojnach w XIX i na początku XX wieku. Należy podkreślić interdyscyplinarny charakter pracy, autor umiejętnie porusza się zarówno w kręgu zagadnień związanych z historią, historią wojskowości, jak i z historią sztuki czy kultury materialnej. […] Mam nadzieję, że niniejsza rozprawa spotka się ze sporym zainteresowaniem czytelników nie tylko na Warmii, ale także w Polsce i w Niemczech”.

Prof. Dr hab. Tadeusz Stegner

żołnierze