Na biskupieckiej strzelnicy przebudowano 300 m osi. 

Stowarzyszenie SKS Gryf pozyskało środki z “Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie”, na przebudowę istniejącej osi. W ramach tych środków zmodernizowano 300 m strzelnicy znajdującej się na działce 230/1 obręb Adamowo, gm. Biskupiec. Operacja realizowana była w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD. 17 grudnia Burmistrz Biskupca uczestniczył w zakończeniu realizacji projektu oraz oficjalnym otwarciu zmodernizowanej osi.