Przebudowa drogi gminnej pomiędzy ul. Ludową a ul. Aleja Broni w Biskupcu.

W ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przebudowana zostanie droga gminna w Biskupcu – łącznik pomiędzy ulicami: Ludową i Aleja Broni. W ramach inwestycji zniszczona nawierzchnia jezdni jak i chodników zostanie wymieniona, wykonana zostanie również kanalizacja deszczowa, zatoka autobusowa, bezpieczne przejście dla pieszych  i nowe oznakowanie.

Dofinansowanie w kwocie: 255 000,00 zł

Koszt inwestycji:  510 000,00 zł

rządowy