Od września 2021 roku uczniowie klas 4-7 „Korczaka” brali aktywny udział w projektach uczniowskich.

3 listopada w Niepublicznej Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Biskupcu odbyło się spotkanie podsumowujące pracę uczniów w ramach realizowanych projektów.
Pierwszy z nich “Nasze cuda” opisuje piękno Biskupca i okolic. W ramach projektu uczniowie stworzyli ulotkę i filmik pokazujące ciekawe miejsca w naszej gminie. Adresatem ulotki jest przede wszystkim młody turysta. Zarówno ulotkę, jak i filmik tworzyli uczniowie: Maria Socha, Zofia Nowakowska, Wiktor Kaliszewski, Wiktor Rydel. Opiekunem projektu była pani Anna Rydel.
Drugi projekt “Z życia szkoły – Szkoła w obiektywie” polegał na stworzeniu filmu przedstawiającego 38 wydarzeń organizowanych w placówce w roku szkolnym 2021/2022. Każde zostało nagrane i sfotografowane przez uczestników projektu: Julię Kotwasińską, Kacpra Kopyść, Wojciecha Tańskiego, Marcela Freitag, Mateusza Romańskiego. Opiekunem projektu był pan Jarosław Witka.
Uczniowie w ramach projektów dysponowali kwotą 1500 zł, która musiała im wystarczyć na zrealizowanie zadania. Sami również koordynowali pracę, zbierali materiał potrzebny do wykonania produktu finalnego. Nauczyciel w tych projektach był mentorem i tylko przyglądał się pracy uczniów.
Uczestnicy obu projektów zaprezentowali swoją pracę przed specjalną komisją, przedstawili efekt swojej pracy oraz opowiadali o tym, co robili realizując projekty.