W Biesówku powstała łąka kwietna. 

Koło Gospodyń Wiejskich Przystań Biesówko zrealizowało zadanie pt. “utworzenie łąki kwietnej” na terenie zrekultywowanego starego wyrobiska. Prace odbyły się w sobotę 24 września, a jej efekty będziemy w pełni podziwiać wiosną przyszłego roku.

Zadanie realizowane jest w ramach dofinansowania z Działaj Lokalnie, realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz ośrodek Działaj lokalnie LGD Południowa Warmia dofinansowanego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.