#FunduszeUE
#FunduszeEuropejskie

 

GMINA BISKUPIEC rozpoczęła realizację projektu pt.: “Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Samorządowym Przedszkolu nr 5 w Biskupcu”

Gmina Biskupiec rozpoczęła realizację projektu pt.: Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Samorządowym Przedszkolu nr 5 w Biskupcu: nr projektu FEWM.06.02-IZ.00-0005/23. Projekt pn „Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Samorządowym Przedszkolu nr 5 w Biskupcu FEWM.06.02-IZ.00-0005/23 „jest współfinansowany w programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021- 2027 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus ;Priorytet 6: Edukacja i kompetencje EFS+ Działanie 6.2: Edukacja przedszkolna. Cel szczegółowy f: Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, od wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem przez ogólne i zawodowe kształcenie i szkolenie, po szkolnictwo wyższe, a także kształcenie i uczenie się dorosłych, w tym ułatwianie mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

W ramach projektu będą realizowane następujące Zadania/ Działania:

 1. Modernizacja kuchni

W związku z planowanym utworzeniem dodatkowej grupy przedszkolnej niezbędnym jest zwiększenie powierzchni kuchni w wyniku adaptacji przylegających pomieszczeń. Pozwoli to na przygotowywanie większej ilości posiłków i zapewnienie odpowiedniej przestrzeni dla personelu kuchennego do wykonywania swoich obowiązków. Adaptacja dodatkowych pomieszczeń na cele kuchenne przyczyni się do poprawy efektywności pracy personelu kuchennego, pozwoli na lepszą organizację pracy, zapewni wygodne miejsce do przechowywania i przygotowywania żywności oraz umożliwi równoczesne wykonywanie różnych czynności kuchennych, co przełoży się na szybsze i bardziej efektywne przygotowywanie posiłków dla dzieci.

Prace remontowe będą uwzględniały: wyburzenie ściany, montaż belki stalowej, montaż i demontaż

drzwi wewnętrznych do kuchni, demontaż i położenie nowej glazury na ściany i terakoty na podłogi ,

dodatkowa instalacja wodno –kanalizacyjna, dodatkowy basen, do mycia warzyw i owoców

Planowany termin realizacji działań: IX.2023-VIII.2024

 1. Zakup wyposażenia i sprzętu do kuchni

Inwestycja w nowy sprzęt kuchenny jest kluczowa dla zapewnienia zdrowia, efektywności i higieny

w kuchni przedszkolnej. Nowoczesny sprzęt kuchenny umożliwi łatwiejsze przygotowywanie zdrowych posiłków dla dzieci, jest bardziej wydajny i oszczędza czas. Taboret gazowy w przedszkolu służyć będzie do gotowania i podgrzewania posiłków oraz napojów dla dzieci. Urządzenie umożliwia szybkie i skuteczne gotowanie dań dla dzieci, takich jak zupy, kaszki, czy warzywa. Piec konwekcyjno-parowy umożliwia przygotowywanie zdrowych posiłków na parze. Dzieci w przedszkolu będą mogły cieszyć się posiłkami o wyższej wartości odżywczej. Zostanie zakupiony piec konwekcyjno-parowy służyć będzie on do umieszczenia i stabilnego podtrzymywania samego pieca. Szafa chłodnicza zapewni odpowiednie warunki przechowywania żywności w przedszkolu, szczególnie produktów spożywczych, które wymagają niskiej temperatury, aby zachować świeżość i zapobiec rozwojowi bakterii. Zmywarka kapturowa będzie używana w placówce do skutecznego i efektywnego mycia naczyń, sztućców i innych elementów zastawy stołowej. Stoły załadowcze i wyładowcze pomogą w organizacji, higienie i efektywności pracy. Ułatwią sortowanie, płukanie i umieszczanie naczyń w zmywarce, co przyczyni się do utrzymania czystości i higieny w przedszkolnej kuchni. Stoły przyścienne to profesjonalny i praktyczne elementy wyposażenia zapleczy kuchennych. Poprzez dużą powierzchnię roboczą i ranty zabezpieczające ścianę przed zabrudzeniem zapewnią personelowi pracującemu w kuchni, wygodę i efektywność pracy. Szafki z drzwiami przesuwnymi będą chronić przed kurzem naczynia oraz zapobiegać uderzeniu się w głowę przez personel kuchni. Mikser ręczny w przedszkolnej kuchni stanowić będzie przydatne narzędzie dla personelu odpowiedzialnego za przygotowanie posiłków. Urządzenie będzie wykorzystywane do przyrządzania zup, sosów, przecierów, itp. Mieszarka do ciast pozwoli na łatwe i efektywne mieszenie ciast, krajalnica ułatwi pracę personelu kuchennego, zaoszczędzi ich czas i wysiłek. Planowany do zakupu sprzęt będzie wykonany z wysokiej jakości materiałów.

Planowany termin realizacji działań: IX.2023-VIII.2024

 1. Zapewnienie dostępności edukacji przedszkolnej, z uwzględnieniem potrzeb dzieci ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi i niepełnosprawnościami poprzez zniesienie barier architektonicznych

W ramach zadania zostanie przeprowadzony remont drzwi głównych wejściowych do przedszkola, będzie uwzględniał ich dostosowanie do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, , tj. Zakupione zostaną łatwo otwierane drzwi. Przeprowadzenie remontu zapewni sprawniejsze funkcjonowanie placówki, ułatwi pracę personelowi przedszkola, przyczyni się do bardziej efektywnego i wygodnego środowiska pracy.

Remont pozwoli na poprawę wyglądu tego elementu, co przełoży się na pozytywne pierwsze wrażenie odwiedzających, rodziców i dzieci.

W wyniku przeprowadzonych działań, poprzez zniesienie barier architektonicznych w placówce, zostanie zapewniona dostępność edukacji przedszkolnej, z uwzględnieniem potrzeb dzieci ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi i niepełnosprawnościami.

Planowany termin realizacji działań: IX.2023-VIII.2024.

 1. Zakup mebli, wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych w tym uwzględniających dzieci ze

specjalnymi potrzebami i niepełnosprawnościami.

W celu stworzenia dodatkowej grupy i przyjęcia do placówki 25 nowych dzieci niezbędny jest zakup dodatkowego wyposażenia do sali pobytu dziennego, w tym mebli, pomocy dydaktycznych, zabawek, sprzętu multimedialnego oraz wyposażenie szatni. Nowe meble będą spełniać najnowsze standardy bezpieczeństwa i ergonomii, co jest szczególnie istotne dla dzieci w wieku przedszkolnym, które spędzają dużo czasu siedząc przy stolikach, czy korzystając a szafek, itp. Zakupione meble będą wyposażone w mechanizmy regulacji wysokości, co umożliwi ich dostosowanie do indywidualnych potrzeb dzieci i zapewni odpowiednie wsparcie dla kręgosłupa. Wykonane z materiałów łatwych do czyszczenia i dezynfekcji, zapewnią lepszą higienę w środowisku przedszkolnym. Wysokiej jakości materiały zapewnią odporność na codzienne zużycie, uszkodzenia czy zarysowania, co pozwoli użytkować je przez wiele lat. Nowe meble w sali pobytu dziennego i szatni wprowadzą świeżość i nowoczesność do wnętrza, tworząc atrakcyjne i inspirujące środowisko. Kolorowe i ciekawe wzory pobudzą kreatywność i zainteresowanie dzieci oraz przyczynią się do tworzenia przyjemnej atmosfery, sprzyjającej rozwojowi i uczeniu się. Zakup nowoczesnego wyposażenia i pomocy dydaktycznych, w tym multimedialnych umożliwią dzieciom aktywne uczestnictwo w zajęciach, co sprzyjać będzie rozwijaniu ich umiejętności poznawczych, koordynacji ruchowej i logicznego myślenia. Interaktywne narzędzia zachęcą je do aktywnego udziału w zajęciach, co doprowadzi do większego zaangażowania i efektywniejszego przyswajania wiedzy. Zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych, w tym multimedialnych, które oferują szerokie spektrum treści i narzędzi edukacyjnych znacznie wzbogacą program nauczania placówki. Multimedialne pomoce dydaktyczne pozwolą na dostosowanie materiałów i treści do indywidualnych potrzeb i umiejętności dzieci, do zdolności i tempa rozwoju każdego przedszkolaka. Wprowadzenie multimedialnych pomocy dydaktycznych do przedszkola pozwoli dzieciom zdobywać podstawowe umiejętności technologiczne już od najmłodszych lat. Korzystanie z tego typu narzędzi pozwoli oswoić się z nowoczesnymi technologiami, uczyć się ich odpowiedzialnego i kreatywnego wykorzystania oraz przygotuje je do życia w społeczeństwie opartym na technologii.

Planowany termin realizacji działań: IX.2023-VIII.2024

 1. Finansowanie działalności nowej grupy przedszkolnej

Projekt zakłada utworzenie nowych 25 miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu nr 5 w Biskupcu oraz finansowanie funkcjonowania tych miejsc przez 12 miesięcy, tj. od 01.09.2024 do 30.08.2025.

Zostanie zatrudniona wykwalifikowana kadra pedagogiczna do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.

Funkcjonowanie dodatkowych 25 miejsc zapewni Gmina Biskupiec oraz zatrudni w ramach projektu do nowo utworzonej grupy:

– na pełen etat 2 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej prowadzących grupę,

– na pełen etat 1 pomoc nauczyciela,

– zapewni zwiększenie o 0,1 etatu wymiaru czasu pracy kucharki w placówce oraz zwiększenie o 0,1 etatu wymiaru czasu pracy intendentki w placówce.

Planowany termin realizacji działań: IX.2024-VIII.2025

 1. Zajęcia gimnastyczno-sportowe dla dzieci

Zajęcia gimnastyczno-sportowe pomogą dzieciom w rozwijaniu sprawności fizycznej, poprawiają wydolność, siłę mięśniową, elastyczność i koordynację ruchową, co sprzyjać będzie rozwojowi motorycznemu i ogólnemu zdrowiu dzieci. Realizacja zajęć gimnastyczno-sportowych pomoże wpoić dzieciom pozytywne nawyki związane z aktywnością fizyczną i zdrowym stylem życia. Realizacja zajęć gimnastyczno-sportowych pozytywnie wpłynie na równowagę emocjonalną dzieci. Uwalniające się podczas zajęć gimnastyczno-sportowych endorfiny poprawią ich nastrój i ogólną kondycję psychiczną. Dodatkowo, uczestnictwo w zajęciach pomoże dzieciom w koncentracji, rozwijaniu umiejętności radzenia sobie ze stresem i zwiększaniu pewności siebie. Udział w zajęciach gimnastyczno-sportowych sprzyjać będzie budowaniu umiejętności społecznych wśród dzieci. Poprzez ćwiczenia grupowe będą uczyły się współdziałania, komunikacji, dzielenia się i radzenia sobie z różnymi sytuacjami społecznymi.

Zajęcia gimnastyczno-sportowe będą prowadzone w placówce, we wszystkich 7 grupach przedszkolnych z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci objętych wsparciem. Wsparciem zostanie objętych 168 dzieci w wieku 3-6 lat. 30 minutowe zajęcia prowadzone będą co 2 tygodnie w okresie od II.2024 do I.2025. Przez cały okres trwania projektu każda grupa zrealizuje łącznie 26 godz. zajęć, łącznie w projekcie zostanie zrealizowanych 91 godz. zajęć (30 minut x 26 tygodni x 7 grup).

Prowadzący zajęcia: nauczyciel przedszkolny.

Planowany termin realizacji działań: IX.2024-VIII.2025.

 1. Zajęcia rytmiczno-ruchowe dla dzieci.

Organizacja zajęć rytmiczno-ruchowych pomoże w rozwijaniu umiejętności motorycznych u dzieci. Poprzez różnorodne ruchy, tańce, gesty, skoki dzieci rozwijać będą swoją koordynację ruchową, równowagę, gibkość i siłę mięśniową, co korzystnie wpłynie na ich ogólny rozwój motoryczny. Zajęcia rytmiczno-ruchowe będą miały pozytywny wpływ na równowagę emocjonalną dzieci. Muzyka, rytm i ruch tworząc atmosferę zabawy i ekspresji, sprzyjać będą wyrażaniu emocji i pozytywnemu samopoczuciu. Taka forma aktywności może pomóc dzieciom w radzeniu sobie ze stresem i napięciem, a także rozwijać ich świadomość ciała i koordynację emocjonalną. Zajęcia rytmiczno-ruchowe dadzą dzieciom możliwość współpracy i interakcji z innymi dziećmi. Poprzez wspólne tańce, rytmiczne gry i działania grupowe, dzieci nauczą się komunikować, słuchać, współdziałać i respektować innych. Dzięki udziałowi w zajęciach dzieci nauczą się dostosowywać swoje ruchy do rytmu muzyki i dźwięków, co rozwinie u nich koordynację słuchowo-ruchową, tj. umiejętność istotną w procesie uczenia się czytania, pisania oraz wykonywania precyzyjnych ruchów np. podczas pisania. Zajęcia rytmiczno-ruchowe stworzą dzieciom przestrzeń do wyrażania swojej kreatywności i indywidualności. Poprzez ruch, taniec, improwizację i tworzenie prostych choreografii rozwiną swoje zdolności artystyczne, poznają różne formy wyrazu, rozwiną wyobraźnię i rozbudzą zainteresowanie sztuką. Podczas zajęć wykorzystane zostaną materiały dostępne na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej (ZPE): Podróż przez Krainę Ruchu Twórczego – pakiet edukacyjny. Zajęcia rytmiczno-ruchowe będą prowadzone w placówce, we wszystkich 7 grupach przedszkolnych z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci objętych wsparciem.

Wsparciem zostanie objętych 168 dzieci w wieku 3-6 lat. 30 minutowe zajęcia prowadzone będą co 2 tygodnie w okresie od II.2024 do I.2025. Przez cały okres trwania projektu każda grupa zrealizuje łącznie 26 godz. zajęć, łącznie w projekcie zostanie zrealizowanych 91 godz. zajęć (30 minut x 26 tygodni x 7 grup).

Planowany termin realizacji działań: IX.2024-VIII.2025.

Prowadzący zajęcia: instruktor zajęć rytmiczno-ruchowych.

 1. Zajęcia z logorytmiki dla dzieci

Słuch muzyczny dziecka jest stymulowany poprzez wspólny śpiew, taniec, grę na instrumentach oraz liczne zabawy muzyczne. W ten sposób kształtowana jest wrażliwość muzyczna, której elementy tożsame są w elementami mowy. Podczas zajęć z logorytmiki dzieci wykonywać będą ćwiczenia z zakresu rytmiki połączone z ćwiczeniami logopedycznymi, zabawy ruchowe ze śpiewem, zabawy ilustrujące treść piosenki, zabawy rytmiczne, zabawy inscenizowane, zabawy taneczne, zabawy ruchowe przy akompaniamencie instrumentu, zabawy z zakresu techniki ruchu, ćwiczenia wyrabiające poczucie świadomego ruchu, np. naprężanie i rozluźnianie, ćwiczenia różnych grup mięśni, ćwiczenia orientacyjne w przestrzeni, zabawy uwrażliwiające na różne elementy muzyki, opowieści ruchowe, tańce. Mają one na celu pracę nad rytmem, tempem, melodią, barwą, dynamiką oraz na precyzję w realizacji głosek, świadomość poprawnej artykulacji zarówno w muzyce jak w mowie. Ćwiczenia ruchowe przy muzyce poprawiają koordynację ciała oraz motorykę dzieci. Stymulowane będą ich ośrodki mózgowe odpowiedzialne za ruch, także ten w obrębie aparatu artykulacyjnego. Zajęcia z logorytmiki będą skierowane do wszystkich dzieci w placówce, nie tylko tych z zaburzeniami mowy, ponieważ logorytmika jest korzystna dla wszystkich dzieci, niezależnie od ich zdolności językowych w cel: usprawnianie ich toru oddechowego, kształtowanie prawidłowej fonacji, usprawnianie narządów mowy, kształtowanie słuchu fonematycznego, kształtowanie pamięci muzycznej, kształtowanie poczucia rytmu i tempa, kształtowanie szybkiej reakcji ruchowej na bodźce dźwiękowe, usprawnianie motoryki dużej, lepszego rozwoju intelektualnego i społecznego. Zajęcia z logorytmiki będą prowadzone w placówce, we wszystkich 7 grupach przedszkolnych z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci objętych wsparciem. Wsparciem zostanie objętych 168 dzieci w wieku 3-6 lat. 30 minutowe zajęcia prowadzone będą co 2 tygodnie w okresie od II.2024 do I.2025. Przez cały okres trwania projektu każda grupa zrealizuje łącznie 26 godz. zajęć, łącznie w projekcie zostanie zrealizowanych 91 godz. zajęć (30 minut x 26 tygodni x 7 grup). Prowadzący zajęcia: nauczyciel przedszkolny

Planowany termin realizacji działań: IX.2024-VIII.2025.

 1. Zajęcia z zakresu nauk przyrodniczych dla dzieci

Zajęcia z zakresu nauk przyrodniczych sprzyjać będą rozwojowi poznawczemu, emocjonalnemu, społecznemu i ekologicznemu u dzieci. Dadzą im możliwość eksploracji świata przyrody i odkrywania nowych rzeczy – dzieci są naturalnie ciekawe i zainteresowane otaczającym je środowiskiem, a zajęcia przyrodnicze pozwalają im zgłębiać tę ciekawość, odkrywać różnorodność przyrody i rozwijać swoje zainteresowania. Zajęcia dot. nauk przyrodniczych nauczą dzieci obserwowania i opisywania świata wokół nich. Pomogą dostrzegać szczegóły, analizować zjawiska, porównywać i opisywać obiekty, rośliny i zwierzęta. Pozytywnie wpłyną na edukację ekologiczną i świadomość środowiskową. Zajęcia przyrodnicze stymulować będą rozwój umiejętności badawczych i naukowych u dzieci, tj. zadawać pytania, formułować hipotezy, planować i przeprowadzać proste doświadczenia, obserwować wyniki i wyciągać wnioski. Dadzą możliwość nawiązania bezpośredniego kontaktu z przyrodą, nauczą dzieci szacunku i troski o przyrodę, pozwolą doświadczyć jej piękna i bogactwa, co będzie miało pozytywny wpływ na ich rozwój emocjonalny i duchowy.

Zajęcia z zakresu nauk przyrodniczych będą prowadzone w placówce, we wszystkich 7 grupach przedszkolnych z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci objętych wsparciem. Wsparciem zostanie objętych 168 dzieci w wieku 3-6 lat. 30 minutowe zajęcia prowadzone będą co 2 tygodnie w okresie od II.2024 do I.2025. Przez cały okres trwania projektu każda grupa zrealizuje łącznie 26 godz. zajęć, łącznie w projekcie zostanie zrealizowanych 91 godz. zajęć (30 minut x 26 tygodni x 7 grup

Prowadzący zajęcia: nauczyciel przedszkolny.

Planowany termin realizacji działań: IX.2024-VIII.2025.

 1. Zajęcia dot. budowania postaw proekologicznych u dzieci

Zajęcia będą realizowane w formie cyklicznych warsztatów tematycznych: zima-wiosna-lato-jesień.

 1. Jesienna obfitość! – zapoznanie z wybranymi jadalnymi roślinami, wspólnie przyrządzenie zdrowego naparu z darów natury, wykonanie roślinnych medalionów z gliny. Materiały dydaktyczne: wybrane gatunki roślin, prezentacja, zdjęcia, glina, syrop z roślin, kubki, termos.
 1. Ptasia stołówka – tematem zimowego spotkania są ptaki. W trakcie warsztatów dzieci poznają wybrane gatunki ptaków, dowiedzą się jakie ptaki przylatują do karmnika oraz jak można im pomóc przetrwać zimę. Przedszkolaki poznają zasady prawidłowego dokarmiania ptaków, a zdobytą wiedzę wykorzystają w praktyce przygotowując ptakom pożywienie. pożywienie (praca sensoryczna). W czasie warsztatów prowadzący zaprezentuje pluszowe modele ptaków odzwierciedlające charakterystyczne cechy rozpoznawalne dla danego gatunku tj. wygląd oraz dźwięki. Materiały dydaktyczne: maskotki ptasie z naturalnymi odgłosami, karmnik, kule i różne rodzaje pokarmów, plansza Stołówka Modraszki, miseczki i pokarm.
 1. Wiosenne migracje ptaków stanowić będą kontynuację zimowych warsztatów i rozszerzenie ptasiego tematu. Prowadzący przedstawi wybrane gatunki ptaków, które przylatują do Polski na wiosnę. Podczas pracy sensorycznej z piórami bociana dzieci nauczą się budowy ptasiego pióra. Poznają także różne rodzaje gniazd. W czasie warsztatów będą pracowały z gliną (praca sensoryczna), budując ptasie gniazda. Materiały dydaktyczne: pióra wybranych gatunków: bocian biały, dzięcioł , puszczyk, kaczka krzyżówka, lupy, zdjęcia, prezentacja, maskotki sylwetek ptaków, aplikacja z odgłosami ptaków, gniazda, glina, książka.
 2. Opowieść o Czarnym Bzie – podczas zajęć dzieci dowiedzą się, jak odróżniać wybrane gatunki drzew (dąb, lipa, brzoza, klon), przyjrzą się bliżej krzewowi czarnego bzu. Wykonają koraliki z krzewu czarnego bzu oraz przyrządzą napar. Materiały dyd.: modele liści drzew i krzewów, szyszki, drewno Czarnego Bzu, syrop z kwiatów z czarnego bzu, książki, zdjęcia, kubki, termos.

Zajęcia dot. budowania postaw proekologicznych u dzieci będą prowadzone we wszystkich 7 grupach przedszkolnych m.in. na świeżym powietrzu, co pozwoli zmniejszyć ilość energii elektrycznej. Zajęcia uwzględniać będą indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizycznych dzieci. Wsparciem zostanie objętych 168 dzieci w wieku 3-6 lat. W okresie od IX.2024 do VIII.2025 każda z grup zrealizuje łącznie 4 godz. zajęć, łącznie w projekcie zostanie zrealizowanych 28 godz. zajęć.

Planowany termin realizacji działań: IX.2024-VIII.2025.

 1. Zajęcia dla dzieci dot. preorientacji zawodowej

Zajęcia dot. preorientacji zawodowej stanowić będą istotny element dla rozwijania świadomości zawodowej dzieci, ich umiejętności społecznych i motywacji do nauki, pomogą również w budowaniu społeczeństwa opartego na zrozumieniu, szacunku i równości. Ww. zajęcia wprowadzą dzieci w tematykę zawodów i świadomości zawodowej. Dzięki poznawaniu różnych zawodów, dzieci zapoznają się z różnorodnymi ścieżkami zawodowymi, zrozumieją czym zajmują się różne zawody i jakie umiejętności są do nich potrzebne. Cykl zajęć pozwoli na budowanie, budowanie od najmłodszych świadomości i rozwijanie zainteresowań dzieci. Zajęcia dotyczące preorientacji zawodowej uwrażliwią dzieci na potrzeby innych i rozwiną w nich umiejętność empatii. Podczas zajęć, dzieci będą miały okazję dowiedzieć się, jak różne zawody służą społeczności, jakie są ich zadania i jak mogą pomagać innym, dzięki czemu naucz ą się współpracy, zrozumienia i szacunku dla różnych zawodów oraz rozwiną swoje umiejętności społeczne. Wprowadzenie w różnorodność zawodów od najmłodszych lat pomoże w zwalczaniu stereotypów dotyczących płci i zawodów. Dzieci przekonają się, że każdy zawód może być wykonywany zarówno przez kobiety, jak i przez mężczyzn. Pomoże to rozwijać równouprawnienie, różnorodność i tolerancję w społeczeństwie. Wsparciem zostanie objętych 168 dzieci w wieku 3-6 lat. 30 minutowe zajęcia w okresie od IX.2024 do VIII.2025 zostaną zrealizowane 13 razy. Przez cały okres trwania projektu każda grupa zrealizuje łącznie 6,5 godz. zajęć, łącznie w projekcie zostanie zrealizowanych 45,5 godz. zajęć (30 minut x 13 tygodni x 7 grup).

Zajęcia dot. preorientacji zawodowej będą prowadzone w placówce, we wszystkich 7 grupach przedszkolnych z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci objętych wsparciem.

Planowany termin realizacji działań: IIX.2024-VIII.2025.

 1. Zajęcia dla dzieci dot. edukacji finansowej

 Wprowadzenie edukacji finansowej pozwoli dzieciom nauczyć się podstawowych pojęć związanych z pieniędzmi, oszczędzaniem, budowaniem budżetu i zarządzaniem zasobami finansowymi. Zajęcia te pomogą dzieciom zrozumieć, że pieniądze: mają wartość i są ograniczonym zasobem, można je zarobić, oszczędzać i wydawać w sposób odpowiedzialny. Edukacja finansowa stanowić będzie okazję do rozwijania umiejętności matematycznych u dzieci. Liczenie, dodawanie, odejmowanie i porównywanie wartości pieniądza stanowi integralną częścią nauki o finansach. Poprzez ćwiczenia matematyczne związane z pieniędzmi, dzieci będą miały szansę na praktyczne zastosowanie umiejętności w życiu codziennym. Nabycie ww. umiejętności we wczesnym dzieciństwie da mocne fundamenty do podejmowania rozsądnych decyzji finansowych w przyszłości, kształtowanie zdrowych nawyków finansowych i umiejętności gospodarowania zasobami, a także podejmowania mądrych decyzji zakupowych.

CZĘSTOTLIWOŚĆ ZAJĘĆ: Wsparciem zostanie objętych 168 dzieci w wieku 3-6 lat. 30 minutowe zajęcia w okresie od IX.2024 do VIII.2025 zostaną zrealizowane 13 razy. Przez cały okres trwania projektu każda grupa zrealizuje łącznie 6,5 godz. zajęć, łącznie w projekcie zostanie zrealizowanych 45,5 godz. zajęć (30 minut x 13 tygodni x 7 grup) Zajęcia dot. edukacji finansowej będą prowadzone w placówce, we wszystkich 7 grupach przedszkolnych z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci objętych wsparciem.

Planowany termin realizacji działań: IX.2024-VIII.2025

 1. Zajęcia dla dzieci dot. kompetencji społecznych 

Zajęcia z kompetencji społecznych pomogą dzieciom rozwijać umiejętności interpersonalne i budować zdrowe relacje społeczne poprzez naukę słuchania innych, wyrażania swoich myśli i emocji, rozwiązywania konfliktów, współpracy z innymi. Nabycie ww. umiejętności będzie kluczowe dla budowania poprawnych i trwałych relacji z rówieśnikami i dorosłymi. Zajęcia z kompetencji społecznych pomogą dzieciom rozwijać empatię i zrozumienie dla innych osób. Dzieci nauczą się rozpoznawać i reagować na uczucia innych, rozumieć perspektywy innych osób oraz wykazywać troskę i współczucie. Ponadto, pomogą dzieciom rozwijać umiejętności komunikacyjne, takie jak jasne wyrażanie myśli, słuchanie uważne i odpowiednie używanie języka ciała. Nauka wyrażania swoich potrzeb, słuchania innych, szukania kompromisów i poszukiwania rozwiązań wesprze edukację dzieci w zakresie zdrowego rozwiązywania konfliktów i negocjowania. Realizacja zajęć rozwijających kompetencje społeczne przygotuje dzieci do radzenia sobie w różnych sytuacjach społecznych, takich jak współpraca, negocjacje, rozwiązywanie konfliktów czy skuteczne komunikowanie się. Wprowadzenie tych umiejętności we wczesnym wieku stanowić będzie solidną podstawę dla ich dalszego rozwoju społecznego. Wsparciem zostanie objętych 168 dzieci w wieku 3-6 lat. 30 minutowe zajęcia prowadzone będą co 2 tygodnie w okresie od IX.2024 do VIII.2025. Przez cały okres trwania projektu każda grupa zrealizuje łącznie 26 godz. zajęć, łącznie w projekcie zostanie zrealizowanych 91 godz. zajęć (30 minut x 26 tygodni x 7 grup) Zajęcia dot. kompetencji społecznych będą prowadzone w placówce, we wszystkich 7 grupach przedszkolnych z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci objętych wsparciem.

Planowany termin realizacji działań: IX.2024-VIII.2025r.

 1. Zajęcia dla dzieci kształtujące i rozwijające kompetencje kluczowe – kodowanie

Zajęcia kształtujące i rozwijające kompetencje kluczowe pomogą w budowaniu wszechstronnego rozwoju dzieci zaangażują je w aktywne uczenie się. Zajęcia z kodowania pomogą rozwijać: logiczne myślenie, umiejętności rozwiązywania problemów, kreatywność i innowacyjność, a także przygotować dzieci do przyszłości cyfrowej oraz wzmocnić ich umiejętności matematyczne, współpracy i komunikacji. Nauka kodowania pomoże w rozwijaniu logicznego myślenia i umiejętności rozwiązywania problemów, ponieważ kodowanie wymaga planowania, sekwencjonowania i analizy. Dzieci nauczą się, jak dzielić problemy na mniejsze części i skupić się na rozwiązaniu krok po kroku. Zajęcia umożliwią dzieciom twórcze wyrażanie swoich pomysłów przez co nauczą się kreatywności i innowacyjności. Nauka kodowania w przedszkolu zachęca do eksperymentowania, odkrywania i znajdowania nowych sposobów rozwiązywania problemów. W dzisiejszym zglobalizowanym i technologicznym świecie, umiejętność kodowania jest coraz bardziej pożądana na rynku pracy. Wiele zawodów wymaga umiejętności związanych z technologią i programowaniem. Nauka kodowania w przedszkolu da dzieciom podstawowe zrozumienie technologii i programowania, co może stanowić solidną podstawę do dalszego rozwoju w tym obszarze. Podczas zajęć dzieci będą rozwijały swoje umiejętności matematyczne, takie jak rozumienie sekwencji, logika, wzorce i algorytmy. Te umiejętności będą kluczowe w późniejszej nauce matematyki i w innych dziedzinach naukowych. Podczas pracy w grupach dzieci będą miały okazję do podejmowania współpracy. Praca w zespole przy tworzeniu projektów kodowania będzie wymagała komunikacji, dzielenia się pomysłami i rozwiązywania problemów razem. Dzieci nauczą się słuchać innych, wyrażać swoje myśli i efektywnie współpracować. Do przeprowadzenia zajęć niezbędny będzie zakup pomocy dydaktycznych w postaci zestawu do kodowania, zawierającego m.in. krążki do kodowania matematyczne, humanistyczne i kompetencji kluczowych. Zajęcia z kodowania prowadzone w placówce, we wszystkich 7 grupach przedszkolnych z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci objętych wsparciem.

Planowany termin realizacji działań: IX.2024- VIII.2025. Prowadzący zajęcia: nauczyciel przedszkolny

 1. Wyjazdy edukacyjne dla dzieci

Wyjazdy edukacyjne pozwolą dzieciom, poprzez bezpośrednie doświadczanie świata, odkrywać nowe miejsca, przyrodę i środowisko, co rozszerzy ich horyzonty, wzbogaci wiedzę i rozwinie ciekawość świata. Umożliwią uczenie się przez doświadczenie dzięki uczestnictwu w praktycznych zajęciach związanych z danym miejscem czy tematem. Pozwoli im to lepiej zrozumieć i przyswoić wiedzę na temat konkretnych zagadnień. Wspólne wyjazdy stworzą okazję do budowania relacji społecznych, współpracy i komunikacji w poszczególnych grupach, przez co dzieci będą uczyły się współdziałania rozwiązywania problemów, wzajemnego wspierania się oraz odpowiedzialności za pozostałych członków grupy. Wyjazdy edukacyjne stanowić będą urozmaicenie tradycyjnych zajęć w przedszkolu. Nauka poza salą przedszkolną przyczyni się do większego zaangażowania i motywacji w procesie edukacyjnym, pobudzenia kreatywności oraz ciekawości dzieci. Planowane wycieczki edukacyjne będą rozwijały u dzieci kompetencje kluczowe z zakresu m.in. nauk przyrodniczych, umiejętności społecznych, wrażliwości, ekspresji, myślenia krytycznego, sztuki.

Planowane wycieczki edukacyjne:

 1. Warsztaty dot. ekologicznej uprawy warzyw i owoców – ośrodek Herbinarium Instytutu Zielarstwa Polskiego i Terapii Naturalnych w Biesowie – liczba dzieci: 50,
 1. Spacer botaniczny – ośrodek Herbinarium Instytutu Zielarstwa Polskiego i Terapii Naturalnych w Biesowie – liczba dzieci: 50,
 1. Warsztaty zielarskie – ośrodek Herbinarium Instytutu Zielarstwa Polskiego i Terapii Naturalnych w Biesowie – liczba dzieci: 50,
 1. Wycieczka do leśnego Arboretum w Kudypach – liczba dzieci: 100,
 2. Wycieczka do Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie – liczba dzieci: 50.

Planowany termin realizacji działań: IX.2024-VIII.2025

 1. Szkolenia i kursy dla kadry ośrodka wychowania przedszkolnego

Wsparciem objętych zostanie 11 nauczycieli (N), 1 kucharka (K), 1 intendentka (I). Kwalifikacje i kompetencje zdobyte przez kadrę będą wykorzystywane podczas realizacji projektu.

 1. Szkol. dot. zdrowego żywienia w przedszkolu – zdrowe odżywianie w rozwoju dzieci, zasady zdrowej diety, planowanie i przygotowanie zdrowych posiłków, edukacja żywieniowa dla dzieci, alergeny i diety specjalne.
 2. godz. szkolenia: 3
 3. Szkol. dot. tworzenia zdrowej żywności na podstawie upraw ekologicznych – zasady upraw ekologicznych, wybór i hodowla roślin ekologicznych, kuchnia ekologiczna, część warsztatowa.
 4. godz. szkolenia: 3
 5. “Rodzice i nauczyciele partnerzy w wychowywaniu dzieci” – znaczenie partnerstwa rodziców i nauczycieli w wychowaniu dzieci, komunikacja i współpraca, zrozumienie różnorodności i indywidualności, wspólne cele i strategie, tworzenie pozytywnego środowiska, wspieranie rozwoju dziecka, udział rodziców w życiu przedszkola, rozwiązywanie problemów i konfliktów.
 6. godz. szkolenia: 2,5
 7. “Dobrostan nauczyciela kluczem do harmonijnego rozwoju dzieci” – znaczenia dobrostanu, samoświadomość i refleksja, zarządzanie stresem i radzenie sobie z trudnościami, budowanie zdrowych relacji, motywacja i inspiracja, samoocena i cele zawodowe.
 8. godz. szkolenia: 2,5
 9. “Jak pracować z robotem Photon w edukacji” – podstawy obsługi robota, zapoznanie z możliwościami edukacyjnymi robota, przygotowanie do prowadzenia zajęć edu. w oparciu o dedykowane scenariusze zajęć, zgodne z podstawą programową. Szkolenie uwzględnia ćwiczenia praktyczne i jest certyfikowane przez akredytowaną jednostkę.
 10. godz. szkolenia: 2
 11. Kształtowanie kompetencji społeczno-emocjonalnych u dzieci w wieku przedszkolnym -kompetencje społeczno-emocjonalne, emocjonalna inteligencja, empatia i współczucie,umiejętności komunikacyjne, rozwiązywanie konfliktów.
 12. godz. szkolenia: 2,5
 13. Warsztaty i szkolenia dla rodziców/ opiekunów prawnych dzieci

Szkolenie: Rodzice i nauczyciele partnerzy w wychowaniu dzieci. Podczas szkolenia podjęta zostanie tematyka związana z następującymi zagadnieniami: wprowadzenie do partnerstwa rodziców i nauczycieli, komunikacja i współpraca, znaczenie zrozumienia różnorodności i indywidualnych potrzeb dziecka, wspólne cele i strategie: wspólne cele wychowawcze rodziców i nauczycieli, tworzenie pozytywnego i wspierającego środowiska dla dzieci, radzenie sobie z trudnościami i konfliktami, udział rodziców w życiu przedszkola, wspieranie rozwoju dziecka w domu i przedszkolu, rozwiązywanie problemów i konfliktów, znaczenie monitorowania postępów dziecka i regularnej komunikacji między rodzicami a nauczycielami. Wsparciem objętych zostanie 40 rodziców. Pomimo, iż 100% ankietowanych rodziców wskazało potrzebę organizacji ww. szkolenia, to jedynie 40 os. zadeklarowało, iż będzie w nich uczestniczyło. Pozostałe osoby z powodu charakteru pracy nie mają takiej możliwości. Jeżeli chętnych będzie więcej osób, wszyscy zainteresowani rodzice zostaną objęci wsparciem. Liczba godz. szkolenia: 2,5

Planowany termin realizacji działań: IX.2024-VIII.2025.

GRUPA DOCELOWA: Projektem objęte zostanie Przedszkole Samorządowe nr 5 (PS5) wchodzące w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Biskupcu (ZSP), którego organem prowadzącym jest gm. Biskupiec. Grupę doc. stanowić będzie łącznie 168 dzieci w wieku 3-6 lat (96D, 72CH), w tym 25 nowych dzieci, które dotychczas nie były objęte edukacji przedszkolnej 40 rodziców (30K,10M) oraz 13os. Z kadry zatrudnionej w PS5 (13K), w tym 1 kucharka i 1 intendentka.

CEL PROJEKTU: Celem projektu jest stworzenie 25 nowych miejsc edukacji przedszkolnej w PS5 w Biskupcu wchodzącym w skład ZSP w Biskupcu, adaptacja i doposażenie ww. placówki, podniesienie kompetencji kluczowych, umiejętności podstawowych oraz zwiększenie atrakcyjności edukacji przedszkolnej 168 dzieci z placówki (96DZ, 72CH) z gminy Biskupiec, z uwzględnieniem potrzeb dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i niepełnosprawnościami, podniesienie kompetencji 13 os. z kadry placówki (13K) oraz podniesienie kompetencji 40 rodziców (30K, 10M) w okresie od 01.09.2023 do 31.08.2025 r.

REZULTATY PROJEKTU:

 1. Liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty, którzy uzyskali kwalifikacje po opuszczeniu programu – 11 os.
 1. Liczba przedstawicieli kadry Przedszkola Samorządowego nr 5 w Biskupcu, którzy zakończyli szkolenia. – 11 os.
 1. Liczba rodziców i opiekunów prawnych, którzy uzyskali kompetencje w zakresie budowania pozytywnych relacji rodzic-nauczyciel – 36 osób
 2. Liczba dzieci, które zakończyły udział w zajęciach gimnastyczno-sportowych – 143 osoby
 3. Liczba dzieci, które zakończyły udział w zajęciach z rytmiczno-ruchowych – 143 osoby
 4. Liczba dzieci, które zakończyły udział w zajęciach logorytmicznych. – 143 osoby
 5. Liczba dzieci, które zakończyły udział w zajęciach przyrodniczych – 143 osoby
 6. Liczba dzieci, które zakończyły udział w zajęciach dot. postaw proekologicznych – 143 osoby
 7. Liczba dzieci, które zakończyły udział w zajęciach z zakresu preorientacji zawodowej – 143 osoby
 8. Liczba dzieci, które zakończyły udział w zajęciach z zakresu edukacji finansowej – 143 osoby
 9. Liczba dzieci, które zakończyły udział w zajęciach z zakresu kompetencji społecznych – 143 osoby
 10. Liczba dzieci, które zakończyły udział w zajęciach z zakresu kodowania – 143 osoby
 11. Liczba zrealizowanych wyjazdów edukacyjnych – 5 wyjazdów

WARTOŚC PROJEKTU: 907 985,24 ZŁ

WYSOKOŚC WKŁADU FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 771 787, 45 ZŁ