Rada Miejska w Biskupcu w dniu 17 grudnia 2022 r. uchwaliła „Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na terenie Gminy Biskupiec w 2023 roku”.

Treść Uchwały dostępna jest TUTAJ