Aktualizacja wojewódzkich programów ochrony powietrza.

W ubiegłym roku w związku z aktualizacją wojewódzkich programów ochrony powietrza usunięto lub złagodzono zakazy i ograniczenia eksploatacji kominków.

Województwo Warmińsko Mazurskie:

– W przypadku wystąpienia alertu smogowego na poziomie 2 i 3, zakaz zastąpiono zaleceniem ograniczenia użytkowania kominków niebędących jedynym źródłem ciepła – źródło: UCHWAŁA NR LI/772/23 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie określenia aktualizacji Programu ochrony powietrza dla strefy warmińsko-mazurskiej.

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, można skontaktować się ze specjalistą OSKP ds. przepisów antysmogowych – Wojciech Perek tel.: 664 111 609.