Trwa konkurs dla osób w wieku 50+ pn. “Praca sprzed lat”.
Konkurs Praca sprzed lat ma na celu ukazanie, jak bardzo zmieniły się warunki społeczno-kulturowe i życie zawodowe Polaków na przestrzeni ostatnich kilku dziesięcioleci. Chcemy pokazać młodszym pokoleniom, jak w minionych dziesięcioleciach wyglądały stanowiska pracy, narzędzia i sprzęty. Poszukiwane są stare zdjęcia przedstawiające pracę sprzed lat. Konkurs skierowany jest do mieszkańców województw warmińsko-mazurskiego i kujawsko-pomorskiego, a organizuje go portal Aplikuj.pl.
Patronat nad akcją objęły liczne portale tematyczne i regionalne media. Dla laureatów przewidziano atrakcyjne nagrody, m.in. telefony komórkowe, czy kursy komputerowe.
Szczegóły na stronie: LINK

PLAKAT KONKURSU PRACA SPRZED LAT