PSONI Koło w Biskupcu realizuje projekt dedykowany seniorom z terenu Biskupca. 

PSONI jest uczestnikiem projektu “Terapeutyczne Obiadowanie” realizowanego przez Caritas Archidiecezji Przemyskiej w partnerstwie z Podkarpacką Akademią Przedsiębiorczości. W ramach projektu osoby z niepełnosprawnością pod okiem instruktorów Zakładu Aktywności Zawodowej będą przygotowywały oraz dostarczały bezpłatne obiady dla 12 seniorów z Biskupca. Obecnie placówka poszukuje osób powyżej 60 roku życia, które wymagają znacznej pomocy, szczególnie osób zamieszkujących samodzielnie, które nie są w stanie samodzielnie robić zakupów i przygotować sobie posiłków. Obiady będą przygotowywane od listopada 2022 przez okres 10 miesięcy. Jeśli znasz seniora, który może potrzebować pomocy – nie bądź obojętny – pomóż wypełnić formularz dostępny na stronie: www.psonibiskupiec.pl/ Deklaracje należy składać w sekretariacie PSONI – ul. Gdańska 1, do 26 października 2022 do godziny 15.00.

grafika seniorzy