Gmina Biskupiec otrzymała dofinansowanie w ramach projektu „Pod Biało-Czerwoną”.

Projekt zakładał sfinansowanie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakupu masztów i flag w każdej z gmin w Polsce, której mieszkańcy dołączą do projektu. Celem projektu jest zjednoczenie mieszkańców naszego kraju i zachęcenie ich do patriotycznych postaw i dumy z bycia Polakami.

Gmina Biskupiec w ramach projektu „Pod Biało-Czerwoną” otrzymała środki z dotacji celowej w kwocie 8 000,00 zł na realizację inwestycji w zakresie zakupu masztu i flagi oraz jej instalacji.

slider pod biało-czerwoną