19 artystów uczestniczyło w plenerze malarsko-rzeźbiarskim w Biskupcu.

Po raz kolejny w Biskupcu odbył się plener malarsko-rzeźbiarski. Od 12 do 16 czerwca artyści tworzyli swoje dzieła w pięknych okolicznościach biskupieckiej przyrody. Tematem przewodnim dla malarzy był – Biskupiec Krajobraz Pełen Możliwości, natomiast dla rzeźbiarzy – awifauna. Efekt końcowy twórczości uczestników można było podziwiać podczas wernisażu prac 16 czerwca, podczas którego wyłoniono również tegorocznych laureatów konkursu poplenerowego. Jury w składzie: dr Miłosz Piotrowski – przewodniczący, prof. dr hab. Wioletta Jaskólska, Zbigniew Urbalewicz, Agnieszka Czaplejewicz postanowiło przyznać:

Kategoria rzeźba:
I miejsce Kazimierz Kakowski z Dębówki
II miejsce Mirosław Gładysz z Kacprówka
III miejsce Jan Kosiorek z Bień
Wyróżnienia: Marek Kuziuta z Biskupca, Jan Walasek z Działdowa, Wiktoria Marucha z Lublina

Kategoria malarstwo:
I miejsce Sabina Labud z Piotrowic Wielkich
II miejsce Piotr Socha z Biskupca
III miejsce Lila Konat z Wisbech
Wyróżnienia: Iwona Remiszewska z Warszawy, Agnieszka Aszkiełowicz z Biskupca, Jan Walasek z Działdowa, Łucja Kopka z Nidzicy

Tegoroczna edycja pleneru również odbyła się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Gustawa Marka Brzezina oraz Starosty Olsztyńskiego Andrzeja Abako.