Do 31 sierpnia 2023 r. rolnicy mogą złożyć oświadczenie przyznania płatności dla małych gospodarstw w ramach płatności bezpośrednich.

Płatność dla małych gospodarstw jest jednoroczna i dowolna i może zostać przyznana rolnikom:

  • posiadającym gospodarstwa o powierzchni do 5 ha użytków rolnych
  • którzy wcześniej złożyli wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich na 2023 r. i tylko jeżeli uzyskali płatności w 2022 r. (lub są następcami prawnymi takich rolników).

Kwota wsparcia wyniesie równowartość w złotych kwoty 225 EUR/ha (maksymalnie 1 125 EUR na gospodarstwo).

Zgodnie z przepisami unijnymi płatność dla małych gospodarstw zastępuje inne rodzaje płatności bezpośrednich, tj. podstawowe wsparcie dochodów, płatność redystrybucyjną, płatność dla młodych rolników, ekoschematy i płatności związane z produkcją.

jednocześnie rolnicy ubiegający się o płatność dla małych gospodarstw nadal będą uprawnieni do uzyskania:

  • uzupełniającej płatności podstawowej – dodatkowej płatności finansowej z budżetu krajowego
    oraz
  • wsparcia w ramach II filaru WPR, tj. np. płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych, płatności ONW, płatności ekologicznych.

W związku z tym każdy rolnik powinien ocenić co jest bardziej opłacalne, tj. pozostanie przy wcześniejszym wniosku, czy – zamiast tego – otrzymanie płatności dla małych gospodarstw.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie https://www.gov.pl/web/arimr/platnosc-dla-malych-gospodarstw-2023