W Bredynkach otwarto nowy i bezpieczny plac zabaw dla dzieci.

Dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, środkom własnym gminy oraz wkładowi funduszu sołeckiego, w Bredynkach powstał nowy, kolorowy i bezpieczny plac zabaw. Z tej okazji w piątek 14 lipca odbyło się oficjalne otwarcie obiektu wraz z animacjami i atrakcjami dla dzieci. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: Burmistrz Biskupca Kamil Kozłowski, Sekretarz Gminy Magdalena Karpińska, Skarbnik Gminy Elżbieta Kaczmarczyk, Dyrektor CKTiS Wojciech Hubacz oraz Sołtys Bredynek Tadeusz Pacewicz. Następnie najmłodsi mieszkańcy sołectwa rozpoczęli beztroską zabawę. Kolorowe konstrukcje, huśtawki, zjeżdżalnie i urocza ciuchcia przyciągają uwagę i zachęcają do twórczej zabawy. Każdy element placu zabaw w Bredynkach został dobrany tak, by zapewnić dzieciom niezapomniane doświadczenia i rozwijać ich wyobraźnię. Tego dnia nie zabrakło także dmuchanej zjeżdżali, zabaw z animatorami, grilla i wspólnej zabawy wszystkich mieszkańców.

Projekt dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Całkowita kwota inwestycji to 104 933,05 zł, środki EFRROW to (63,63%) 66 768,89 zł.