W Bredynkach powstał nowy, kolorowy i bezpieczny plac zabaw. 

Plac zabaw w Bredynkach jest już do dyspozycji najmłodszych mieszkańców sołectwa. W ramach dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w sołectwie zrealizowano projekt pn. „Budowa placu zabaw w miejscowości Bredynki”. Zakupiono atestowany sprzęt wyposażenia placu zabaw oraz zagospodarowano przestrzeń w elementy małej architektury. Na placu pojawiły się m.in. duże zestawy zabawowe, wesoła lokomotywa, huśtawka metalowa, bocianie gniazdo i karuzela.

Inwestycja jest uzupełnieniem istniejącej infrastruktury, która z pewnością pozytywnie wpłynie na poprawę estetyki sołectwa oraz stanie się miejscem spotkań i zabaw dla dzieci.

Całkowita kwota inwestycji to 104 933,05 zł.

Środków EFRROW to (63,63%) 66 768,89 zł.