Pierwsze laptopy z Granty PGR trafiły już do nowych właścicieli.

W terminie określonym przez rząd, po przeprowadzeniu wymagającego postępowania przetargowego na zakup 492 laptopów w ramach programu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym-Granty PPGR” dotarł do nas zamówiony sprzęt o wartości ponad 1 mln złotych. Nowe laptopy otrzyma aż 492 uczniów pozytywnie zweryfikowanych do otrzymania sprzętu. Pierwsze laptopy trafiły już do swoich nowych właścicieli, kolejne będą sukcesywnie przekazywane o czym będziemy informować na bieżąco. Każdy odbiór laptopów przez uprawnione osoby jest poprzedzony zawarciem umowy darowizny z rodzicem/opiekunem prawnym ucznia lub uczniem (jeśli jest pełnoletni). Przekazywany sprzęt przechodzi na własność, jednakże zgodnie z regulaminem konkursu przez 2 lata osoba która otrzyma laptop zobligowana jest do składania oświadczenia, że nadal posiada sprzęt, że jest on utrzymywany w należytym stanie technicznym oraz użytkowany zgodnie z założeniami projektu. Oświadczenie takie składa się do tutejszego Urzędu. Zapisy regulaminu umożliwią także osobom upoważnionym kontrolę w miejscu użytkowania sprzętu. Osoby, które otrzymają sprzęt komputerowy powinny zapoznać się z Procedurą monitorowania efektów projektu przyjętą zarządzeniem, Burmistrza Biskupca nr 293/2022 z dnia 03.11.2022 r.