17 kwietnia 2024 roku w Szkole Podstawowej nr 3 w Biskupcu odbyło się szkolenie z zakresu pierwszej pomocy.

Znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy staje się coraz bardziej niezbędna w codziennym życiu. To umiejętność, która może uratować życie w nagłych sytuacjach, takich jak wypadki domowe, szkolne czy na placach zabaw. 17 kwietnia 2024 roku uczniowie klas 1a, 1b i 6a szkoły podstawowej nr 3 w Biskupcu w ramach programu Szkolnej Kasy Oszczędności PKO BP mieli okazję zdobyć podstawowe umiejętności z zakresu pierwszej pomocy. Szkolenie zostało przeprowadzone przez nauczyciela wychowania fizycznego i jednocześnie ratownika medycznego, pana Roberta Balcewicza. Na zakończenie szkolenia odbył się konkurs, w którym uczniowie mogli sprawdzić swoją wiedzę oraz umiejętności praktyczne. Dla uczestników szkolenia było to nie tylko cenne doświadczenie, ale również ważna lekcja odpowiedzialności i gotowości do działania w sytuacjach kryzysowych. Dzięki takim inicjatywom młodzi ludzie uczą się, jak być pomocnymi i skutecznymi obywatelami.