Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego podjął decyzję o kolejnej edycji konkursu pn. „Pamiątka regionu Warmii i Mazur”.
W 2024 roku, konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach:
• „Pamiątka regionu Warmii i Mazur 2024”,
• „Mikołaj Kopernik wybrał Warmię”.
Celem Konkursu jest:
• pozyskanie regionalnej pamiątki, która kojarzy się z Warmią i Mazurami, symbolizuje jej kulturę, tradycje regionalne i zwyczaje,
• pozyskanie pamiątki związanej z Mikołajem Kopernikiem, jego życiem, związkiem z województwem warmińsko-mazurskim oraz osiągnięciami.
Prace w kategorii „Pamiątka regionu Warmii i Mazur 2024” powinny promować Warmię i Mazury, nawiązywać do jej bogactwa naturalnego i kulturowego. Prace w kategorii „Mikołaj Kopernik wybrał Warmię” powinny odnosić się do życia i działalności Mikołaja Kopernika na Warmii, promować jego dokonania i miejsca związane z pobytem wielkiego uczonego w województwie warmińsko-mazurskim.

Propozycje prac konkursowych to: rzeźba i płaskorzeźba, grafiki, plecionkarstwo, kowalstwo artystyczne, wytwory rękodzieła artystycznego. Pamiątka winna być tak wykonana, by możliwe było jej powielanie, gdyż istotnym przesłaniem konkursu jest szerokie jej rozpowszechnienie.

Przyjmowanie prac na konkurs będzie trwało do 26 kwietnia 2024 r. Informacje o konkursie, regulamin oraz kartę zgłoszenia można pobrać ze strony www.warmia.mazury.pl w zakładce Turystyka i Promocja.