Burmistrz Biskupca ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu.

Informujemy, że Burmistrz Biskupca ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu w Gminie Biskupiec w roku 2022. Oferty zgodnie z wytycznymi zawartymi w ogłoszeniu o konkursie należy złożyć do dnia 28 stycznia 2022 r. do godz. 15:30 w Biskupieckim Domu Kultury, ul. Matejki 5.

Szczegóły dostępne w ogłoszeniu o konkursie: