Burmistrz Biskupca ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego. 

KONKURS

OGŁOSZENIE

ZARZĄDZENIE