Burmistrz Biskupca ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej.

Informujemy, że Burmistrz Biskupca ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Biskupiec w roku 2022. Oferty zgodnie z wytycznymi zawartymi w ogłoszeniu o konkursie należy złożyć do dnia 28 stycznia 2022 r. do godz. 15:30 w Biskupieckim Domu Kultury, ul. Matejki 5.