Zebranie w Ochotniczej Straży Pożarnej w Droszewie. 

10 lutego w OSP Droszewo odbyło się zebranie sprawozdawcze, podczas którego omówiono działania jednostki i realizację planu finansowego za rok ubiegły a także plany i cele na bieżący rok. Druhowie OSP Droszewo w 2023 roku wyjeżdżali ponad 30 razy a ich grono powiększyło się o kolejnych strażaków. Podczas spotkania Burmistrz Biskupca dziękował ochotnikom w imieniu całej społeczności lokalnej, za poświęcenie i ciągłą gotowość do wyjazdu i niesienia pomocy potrzebującym. Zebranie przebiegło zgodnie z planem, a uczestnicy jednomyślnie zagłosowali za udzieleniem Zarządu OSP Droszewo absolutorium na kolejny rok.  Na koniec spotkania wręczone zostały również zaległe medale i odznaczenia trzem druhom OSP. Gratulujemy!