Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Biskupcu informuje, że trwa nabór wniosków do Programu “opieka wytchnieniowa” – edycja 2022.

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu telefonicznego z MOPS w Biskupcu – 89 715 25 13 w terminie do 18 października 2021 roku. Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad: dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi, poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

W przypadku zainteresowania Programem, Gmina Biskupiec będzie aplikować o środki w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.