Burmistrz Biskupca ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej – ul. Kombatantów i Szczerbiec.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU