W związku z otrzymanym pismem znak: ZK-II.5510.40.2023 z dnia 06.11.2023 r. ze Starostwa Powiatowego w Olsztynie, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, dotyczącym coraz częściej występujących przypadków pogryzień ludzi przez psy i koty oraz sytuacji agresywnego zachowania zwierząt, apeluje się do właścicieli zwierząt domowych o niewypuszczanie ich luzem bez nadzoru. Przypomina się także o wymaganych szczepieniach.

Utrzymywanie zwierząt domowych nie może stanowić zagrożenia lub uciążliwości dla ludzi! Obowiązkiem właściciela jest zadbanie o stały, skuteczny nadzór nad zwierzętami domowymi, w tym:
– wyprowadzanie psów poza swoją posesję na smyczy,
– zabezpieczenie posesji przed wydostaniem się zwierzęcia poza jej teren.