Mieszkańcy Biskupca wspólnie świętowali 231 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Zgodnie z tradycją obchody 3 maja rozpoczęła Msza Św. w Kościele pw. Św. Jana Chrzciciela w Biskupcu.  W uroczystości udział wzięły sztandary m.in.: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr  1 w Biskupcu, Szkoły Podstawowej Nr 3 Imienia Orła Białego w Biskupcu, Niepublicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Biskupcu, Zespołu Szkół w Biskupcu, Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego Im. Jana Pawła II  w Biskupcu, Ochotniczej Straży Pożarnej w Węgoju, Związku Harcerstwa Polskiego Komendy Hufca w Biskupcu, Cechu Rzemiosł Różnych w Biskupcu.  Po mszy, delegacje biskupieckich instytucji złożyły biało-czerwone wiązanki pod pomnikami „Jana Pawła II i Poległym za Ojczyznę” oraz „1945 Powrót Warmii i Mazur do Macierzy. Poległym w Walce o Polskość Tych Ziem”. Następnie na Placu Wolności odbyła się część oficjalna uroczystości, odśpiewanie hymnu państwowego, przemówienia Burmistrza Biskupca Kamila Kozłowskiego i Posłanki na Sejm RP Urszuli Pasławskiej. Tradycją tego dnia jest również składanie przyrzeczenia i obietnicy zuchowej. Najmłodsi harcerze Biskupieckiego Hufca ślubowali być dobrym Zuchem i zawsze przestrzegać Prawa Zucha. Podczas tegorocznej uroczystości 3 Maja, Burmistrz Biskupca wręczył także złotą odznakę honorową PTTK Krzysztofowi Kowalskiemu. Na zakończenie z repertuarem patriotycznym wystąpił chór Innamorati z Centrum Kultury, Turystyki i Sportu w Biskupcu.