Przypominamy o numerach kont bankowych do wpłat za różnego rodzaju opłaty. 

Drodzy Mieszkańcy prosimy o zwracanie szczególnej uwagi przy dokonywaniu przelewów na rachunki Urzędu Miejskiego w Biskupcu. 𝐏𝐫𝐳𝐲𝐩𝐨𝐦𝐢𝐧𝐚𝐦𝐲, 𝐳̇𝐞 𝐢𝐬𝐭𝐧𝐢𝐞𝐣𝐞 𝐨𝐝𝐫𝐞̨𝐛𝐧𝐲 𝐧𝐮𝐦𝐞𝐫 𝐤𝐨𝐧𝐭𝐚 𝐝𝐥𝐚 𝐨𝐩ł𝐚𝐭 𝐳𝐰𝐢𝐚̨𝐳𝐚𝐧𝐲𝐜𝐡 𝐳 𝐨𝐝𝐩𝐚𝐝𝐚𝐦𝐢. ‼️ Ponadto każdy posiada indywidualny numer konta bankowego do wpłat za podatek, który podany jest na decyzjach podatkowych. Prosimy sprawdzać i używać właściwego numeru konta, aby uniknąć ewentualnych problemów związanych z błędnym przypisaniem wpłaty.
Numery kont bankowych Urzędu Miejskiego w Biskupcu:
✔️ 43 1020 3541 0000 5302 0260 8172 – pozostałe opłaty: dzierżawy, pas drogowy, opłata skarbowa, cmentarna, mandat karny, zaświadczenia
✔️ 16 1020 3541 0000 5802 0324 5800 – opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
✔️ za podatek wpłaty należy dokonywać na numer konta podany w decyzji podatkowej – KAŻDY MA INDYWIDUALNY❗️
Dane do przelewu:
Urząd Miejski w Biskupcu
Al. Niepodległości 2,
11–300 Biskupiec,
PKO Bank Polski S.A.