W sobotę 20 listopada odbyło się zebranie walne Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

Zgodnie ze statutem Związku OSP RP co 5 lat wybiera się Zarząd Oddziału spośród przedstawicieli wszystkich członków zwyczajnych OSP z terenu gminy. W tym celu przedstawiciele Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta i gminy Biskupiec, Burmistrz Biskupca oraz Starosta Olsztyński Andrzej Abako spotkali się w sobotę 20 listopada. Podczas zebrania omówiono minione 5 lat pracy obecnego zarządu, udzielono mu absolutorium a następnie powołano nowy. Funkcję Prezesa ponownie powierzono Burmistrzowi Biskupca dh Kamilowi Kozłowskiemu, natomiast wiceprezesami zostali dh Mirek Sypniewski oraz dh Przemysław Mazgoła. Na Komendanta Gminnego tak jak dotychczas wybrano dh Zbigniewa Cieślaka, na sekretarza dh Annę Berent oraz na Skarbnika Zarządu dh Grzegorza Banaszek. Określono także skład nowej komisji rewizyjnej, tj. : dh Roman Bartycha-Przewodniczący, dh Heronim Sawka-Wiceprzewodniczący, dh Ryszard Rymek-Sekretarz. – Tak jak dotychczas, będę dokładał wszelkich starań, aby nasze jednostki nieustannie się rozwijały, modernizowały i doszkalały. Serdecznie gratuluję wszystkim wybranym członkom zarządu. Mam nadzieję, że nasza współpraca nadal będzie tak owocna i efektywna – mówił Kamil Kozłowski Burmistrz Biskupca.