Koło Gospodyń Wiejskich w Węgoju otrzymało nowy sprzęt w ramach konkursu „Granty Marszałka dla kół gospodyń wiejskich”.

W czerwcu tego roku, Gmina Biskupiec pozyskała w ramach dotacji celowej w konkursie „Granty Marszałka dla kół gospodyń wiejskich” ponad 4 tysiące złotych na rzecz KGW w Węgoju. Dzięki dofinansowaniu zakupiono m.in. wielofunkcyjny grill, dwa namioty handlowe i serwis obiadowy. Burmistrz Biskupca osobiście przekazał sprzęt dla stowarzyszenia. Z pewnością będzie on odpowiednio wykorzystany w działalności KGW.