Do Koła Gospodyń Wiejskich w Borkach Wielkich trafił nowy sprzęt i wyposażenie kuchenne. 

Gmina Biskupiec zrealizowała zadanie pn. „Zakup wyposażenia kuchennego umożliwiającego rozwój KGW w Borkach Wielkich” w ramach przyznanej pomocy finansowej przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w konkursie „GRANTY MARSZAŁKA DLA KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH” w 2023 roku.

Celem głównym projektu było wzbogacenie wyposażenia kuchennego świetlicy wiejskiej w Borkach Wielkich w gm. Biskupiec w celu rozwoju działalności Koła Gospodyń Wiejskich w Borkach Wielkich na potrzeby świetlicy wiejskiej oraz imprez cyklicznych realizowanych na terenie gminy Biskupiec promujących sołectwo Borki Wielkie i ich mieszkańców. Dzięki realizacji zadania został zwiększony poziom promocji działań w zakresie modernizacji terenów wiejskich poprzez wspieranie zadań wpływających na zwiększenie poziomu zaangażowania społeczności lokalnych w sołectwie na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

W ramach zadania zakupiono:
Namiot handlowy (9x3m) – 1 szt.
Parasol handlowy – 1 szt.
Taboret gazowy gastronomiczny 15KW (60x60cm) – 1szt.
Stojak-stół handlowy 300cm – 3szt.
Wyciskarka do soków – 1 szt.
Garnek stalowy duży – 1szt.

Burmistrz Biskupca osobiście przekazał sprzęt dla stowarzyszenia. Z pewnością będzie on odpowiednio wykorzystany w działalności KGW.

Całkowita wartość zadania 10 000,00 zł, kwota dofinansowania 8 000,00 zł.