W Zespole Szkół w Biskupcu powstanie klasa patronacka Eggera.

18 stycznia w Biskupcu Starosta Olsztyński Andrzej Abako, Burmistrz Biskupca Kamil Kozłowski, Dyrektor Zespołu Szkół w Biskupcu Krzysztof Janczara oraz Dyrektorzy Firmy Egger: Ovidiu Olari i Waldemar Zawiślak podpisali list intencyjny dotyczący wzajemnej współpracy. Zgodnie z założeniem tego porozumienia, jego głównym celem jest kreowanie nowoczesnego wizerunku szkolnictwa zawodowego. Współpraca polegać ma na wspólnym podejmowaniu inicjatyw z zakresu działalności edukacyjnej, doradczej, promocyjnej, organizowaniu przedsięwzięć mających na celu rozwój szkolnictwa zawodowego oraz propagowania nowoczesnych rozwiązań technicznych w systemie kształcenia zawodowego. W tym celu utworzona zostanie klasa patronacka w Zespole Szkół w Biskupcu w zawodach takich jak: technik elektryk, technik mechanik oraz nauczanie dualne w Branżowej Szkole I stopnia w zawodach elektryk, mechanik, operator maszyn. Klasa patronacka to połączenie szkolnej wiedzy teoretycznej i pierwszych praktycznych doświadczeń w pracy, a więc możliwość poznania wybranego zawodu poprzez zajęcia teoretyczne oraz praktyczne bezpośrednio w firmie. W tym celu Egger przygotował specjalną salę wykładową oraz warsztatową, w której młodzież będzie nabierać szczegółowej wiedzy, doświadczeń i kwalifikacji dostosowanych do potrzeb rynku pracy. – Kreowanie takiego wizerunku szkolnictwa zawodowego otwartego na sugestie pracodawców z pewnością ułatwi młodemu pokoleniu znalezienie pracy. Już we wrześniu tego roku, pierwsi uczniowie rozpoczną naukę na w/w kierunkach. Jestem przekonany, iż ten projekt to najlepsza forma współpracy zaspokajająca potrzeby zarówno szkoły, uczniów jak i przedsiębiorców. – mówił Burmistrz Biskupca Kamil Kozłowski.