Biskupieccy Harcerze wybrali nowe władze Komendy. 
24 listopada w Domu Harcerza – “𝐒𝐓𝐀𝐂𝐘𝐉𝐊𝐀” odbył się zjazd zwykły Hufca ZHP Biskupiec. Jego celem było wyłonienie nowych władz Hufca. W spotkaniu udział wzięli także przedstawiciele ZHP Chorągwi Warmińsko – Mazurskiej im. Grunwaldu – Komendant Chorągwi hm. Maciej Micielski oraz phm. Anna Rogowska. Po złożeniu podziękowań obecnej Komendzie Hufca, przedstawieniu oceny Hufca oraz złożeniu sprawozdań za lata pracy 201-2023 nastąpiło głosowanie.
𝐖 𝐰𝐲𝐧𝐢𝐤𝐮 𝐰𝐲𝐛𝐨𝐫𝐨́𝐰 𝐧𝐨𝐰𝐚̨ 𝐊𝐨𝐦𝐞𝐧𝐝𝐞̨ 𝐇𝐮𝐟𝐜𝐚 𝐧𝐚 𝐥𝐚𝐭𝐚 𝟐𝟎𝟐𝟑 – 𝟐𝟎𝟐𝟕 𝐬𝐭𝐚𝐧𝐨𝐰𝐢𝐜́ 𝐛𝐞̨𝐝𝐚̨:
⚜𝐊𝐨𝐦𝐞𝐧𝐝𝐚𝐧𝐭 – 𝐩𝐰𝐝. 𝐀𝐠𝐚𝐭𝐚 𝐊𝐨𝐰𝐚𝐥𝐬𝐤𝐚
⚜𝐒𝐤𝐚𝐫𝐛𝐧𝐢𝐤 – 𝐩𝐰𝐝. 𝐌𝐚𝐫𝐭𝐚 𝐏𝐢𝐩𝐜𝐳𝐲𝐧́𝐬𝐤𝐚
⚜𝐙-𝐜𝐚 𝐊𝐨𝐦𝐞𝐧𝐝𝐚𝐧𝐭𝐚 𝐝𝐬. 𝐨𝐫𝐠𝐚𝐧𝐢𝐳𝐚𝐜𝐲𝐣𝐧𝐲𝐜𝐡 𝐢 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐨𝐰𝐲𝐜𝐡 – 𝐩𝐰𝐝. 𝐉𝐚𝐜𝐞𝐤 𝐏𝐢𝐩𝐜𝐳𝐲𝐧́𝐬𝐤𝐢
⚜𝐂𝐳ł𝐨𝐧𝐤𝐢𝐧𝐢 𝐊𝐨𝐦𝐞𝐧𝐝𝐲 𝐨𝐝𝐩𝐨𝐰𝐢𝐞𝐝𝐳𝐢𝐚𝐥𝐧𝐚 𝐳𝐚 𝐩𝐫𝐚𝐜𝐞̨ 𝐳 𝐊𝐚𝐝𝐫𝐚̨ 𝐢 𝐤𝐬𝐳𝐭𝐚ł𝐜𝐞𝐧𝐢𝐞 – 𝐡𝐦. 𝐒𝐭𝐚𝐧𝐢𝐬ł𝐚𝐰𝐚 𝐖𝐢𝐬𝐳𝐧𝐢𝐞𝐰𝐢𝐞𝐜𝐤𝐚
⚜𝐂𝐳ł𝐨𝐧𝐞𝐤 𝐊𝐨𝐦𝐞𝐧𝐝𝐲 𝐝𝐬. 𝐭𝐫𝐚𝐝𝐲𝐜𝐣𝐢 𝐢 𝐡𝐢𝐬𝐭𝐨𝐫𝐢𝐢 – 𝐡𝐦. 𝐊𝐫𝐳𝐲𝐬𝐳𝐭𝐨𝐟 𝐊𝐨𝐰𝐚𝐥𝐬𝐤𝐢.
 𝐊𝐨𝐦𝐢𝐬𝐣𝐚 𝐑𝐞𝐰𝐢𝐳𝐲𝐣𝐧𝐚 𝐇𝐮𝐟𝐜𝐚:
⚜𝐏𝐫𝐳𝐞𝐰𝐨𝐝𝐧𝐢𝐜𝐳𝐚̨𝐜𝐲 – 𝐩𝐡𝐦. 𝐏𝐢𝐨𝐭𝐫 𝐓𝐞𝐫𝐞𝐜𝐡
⚜𝐖𝐢𝐜𝐞𝐩𝐫𝐳𝐞𝐰𝐨𝐝𝐧𝐢𝐜𝐳𝐚̨𝐜𝐲 – 𝐩𝐰𝐝. 𝐁𝐨𝐠𝐮𝐬ł𝐚𝐰 𝐒𝐦𝐨𝐥𝐢𝐬
⚜𝐒𝐞𝐤𝐫𝐞𝐭𝐚𝐫𝐳 – 𝐡𝐦. 𝐌𝐚𝐜𝐢𝐞𝐣 𝐆𝐫𝐳𝐞𝐦𝐬𝐤𝐢
Wszystkim serdecznie gratulujemy oraz życzymy dalszego rozwoju i sukcesów na “polu służby”.